Platte Pet Power Photo Gallery

 

January 2016 Class                                                

 

 

Platte Pet Power: January 2015 Residents enjoy petting Jade          Platte Pet Power: January 2015 Dr. Billie Deam, DVM

January 2015:  Residents enjoy petting Jade                                     January 2015: Dr. Billie Deam, DVM temperament & health check